Index istrage

Ribić poslao Zahtjev za ispravkom: Kuća me koštala 180.000 eura

VILIM RIBIĆ je putem odvjetničkog ureda reagirao na članke objavljene na Indexu "Index Istrage: Ribić kupio kuću za 90.000 eura, isplatio je sve u pola godine" te "Otkrivamo: Firme koje su Ribiću prodale kuću rade milijunske poslove za sindikat".

Sukladno Zakonu o medijima, reagiranje prenosimo u cijelosti.

"Ispravak objavljenih informacija u odnosu na Vilima Ribića 

Dana 9. veljače 2021. godine na internet stranici www.index.hr u članku naslova „Index Istrage: Ribić kupio kuću za 90.000, eura, isplatio je sve u pola godine“ i članku naslova „Otkrivamo: Firme koje su Ribiću prodale kuću rade milijunske poslove za sindikat“ objavljene su nepotpune i netočne informacije o g. Vilimu Ribiću i njegovoj obiteljskoj kući.

Nije točno da bi g. Vilim Ribić neistinito informirao javnost o svom imovnom stanju i podstanarstvu. Vilim Ribić živio je u podstanarstvu do 2016. godine, a preselio se u novoizgrađenu obiteljsku kuću u 60. godini života, te mu predmetna nekretnina predstavlja jedinu nekretninu koju ima u vlasništvu. Izjave o tome da živi kao podstanar u mračnom stanu davao je na upite novinara dok je živio u podstanarstvu, ali ne i poslije, pa nije točno da u svakom medijskom istupu naglašava da je podstanar u sindikalnom stanu. Nije točno da bi g. Vilim Ribić bio u sukobu interesa. Gospodin Ribić je kupio kuću od poduzeća koje nikada nije bilo ni u kakvom poslovnom odnosu sa sindikatom.

Poznanstva i rodbinske veze između poslovnog partnera Sindikata znanosti i poduzeća koje je prodalo kuću u ovom slučaju ne predstavljaju sukob interesa. Vilim Ribić kupio je predmetnu nekretninu u roh-bau fazi za 90.000 EUR, dok je procjembenim elaboratom stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina na dan 3. lipnja 2015. godine tržišna vrijednost iste nekretnine procijenjena na iznos od 92.460 EUR. Procjena vještaka poslovne banke bila je preduvjet za ishođenje kredita.

Predmetna kuća g. Ribića kupljena je vlastitim sredstvima, od čega je većina ostvarena štednjom, a manji dio nasljedstvom i participacijom supruge, dok su završni radovi na kući djelomično financirani bankovnim kreditom. Ukupan trošak kupnje kuće, kao i završnih radova na kući i dvorištu koji su trajali do 2020. godine, iznosili su 180.000 EUR, o čemu g. Vilim Ribić posjeduje odgovarajuću dokumentaciju. Prema javno dostupnim statističkim podacima, tržišne cijene nekretnina, osobito kuća, u 2014. i 2015. godini bile su niže od današnjih tržišnih cijena, a i cijena izgradnje je bila niža. Primjerice, Večernji list je sredinom 2014. godine objavio da je „Prodaja kuća drastično pala“, dok su Večernji list i Državni zavod za statistiku krajem 2020. godine objavili da su „u Zagrebu prosječno nekretnine rasle za 42% od 2015 do druge polovice 2020. godine.

Vilim Ribić nema saznanja o tome na koji način je prethodni vlasnik predmetne nekretnine uredio svoje imovinsko-pravne odnose, niti je u tome sudjelovao. Nije točno niti to da bi g. Zoran Kovač ili poduzeća u njegovom vlasništvu sudjelovali u projektu izgradnje sindikalnog doma na adresi Zagreb, Florijana Andrašeca 18A. Izgradnju sindikalnog doma izvodilo je društvo Tehnika d.d. iz Zagreba. Zoran Kovač postao je direktor društva Sindikat gradnja tek nakon izgradnje i useljenja u sindikalni dom, sa zadatkom održavanja te zgrade. Stoga je neistinita tvrdnja da bi g. Ribić do vlasništva kuće došao financijskim transakcijama ljudi koji danas posluju sa sindikatom. Slijedom svega navedenog, objavljene informacije su netočne i nepotpune, a objavom istih povrijeđena su prava osobnosti g. Vilima Ribića, čime mu je nastala šteta po ugled, čast i ime.“ 

Za Vilima Ribića, odvjetnički ured Bistrović"