Index istrage

Otkrivamo veliku aferu u Hanfi: 89 zaposlenih nezakonito trgovalo vrijednosnicama

ISTRAŽIVANJE Index Istraga pokazalo je da je čak 89 zaposlenika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) trgovalo vrijednosnim papirima suprotno Zakonu o tržištu kapitala.

Riječ je o ogromnoj aferi državnog regulatora koji je zadužen za vrijednosne papire i financijska tržišta te određuje je li bilo nedozvoljenog trgovanja vrijednosnicama, sukoba interesa, trgovanja povlaštenim informacijama ili općenito kršenja Zakona o tržištu kapitala. 

Nisu prijavljivali da ih ne bi ispitivali za sukob interesa

Naime, prema Zakonu, jasno je definirano da zaposlenici Hanfe moraju prijaviti trgovanje vrijednosnim papirima te nikako ne smiju trgovati vrijednosnim papirima tvrtki koje nadziru i povezanih tvrtki kako bi se isključio kazneni progon za sukob interesa i trgovanje povlaštenim informacijama.

Nakon što zaposlenik prijavi transakciju, Upravno vijeće Hanfe mora za svaku pojedinačnu transakciju utvrditi radi li se o sukobu interesa.

Koliko je bilo sukoba interesa ne znamo i ne možemo znati jer su zaposlenici Hanfe u pravilu prijavljivali tek svaku drugu transakciju. Naglasimo kako zaposlenike od neprijavljivanja transakcije nije sprečavala ni činjenica da se to smatra teškom povredom koja završava otkazom.

I ne samo to.

Nedopuštena, odnosno neprijavljena transakcija zaposlenika Hanfe zbog sumnje u povlašteno trgovanje postaje predmet interesa DORH-a jer se radi o državnom regulatoru i nadzornom tijelu za vrijednosne papire.

83 djelatnika Hanfe nije prijavilo 711 transakcija vrijednosnim papirima 

Otkrili smo tako da su zaposlenici prijavili 953 transakcije vrijednosnim papirima, te da nisu prijavili najmanje 711 transakcija. Nedozvoljeno je trgovalo ukupno 89 zaposlenika Hanfe, a od tog broja, njih 53 i dalje su zaposlenici tog regulatora. 

Prema posljednjim podacima, u Hanfi je zaposleno malo manje od 180 zaposlenika pa ispada da je gotovo svaki treći zaposlenik prekršio zakon. Od onih koji su kršili zakon, sedmero zaposlenika nalazi se na odgovornim, visokim pozicijama u Hanfi, dok ih je petero trgovalo vrijednosnim papirima koji su subjekt nadzora Hanfe, što nikako nisu smjeli.

Zakon o tržištu kapitala definira obvezu prijave transakcije za zaposlenike Hanfe kako bi ispitalo postoji li sukob interesa.

Hanfa kaže da nisu imali dovoljno resursa za provjeru svojih zaposlenika

Samo za četiri osobe ustanovili smo da im je broj prijavljenih transakcija u evidenciji Hanfe jednak onom stvarnom. U službenom odgovoru koji smo dobili od Hanfe pravdaju nam se da nisu imali dovoljno resursa za provjeru vlastitih zaposlenika!?

No puno je važnije to što nam nisu odgovorili hoće li pokrenuti postupak protiv 89 bivših i sadašnjih zaposlenika i hoće li zbog ovog velikog propusta netko snositi odgovornost. 

Hanfa ima sve alate za provjeru trgovanja vrijednosnim papirima

Isto tako, valja naglasiti kako su rezultati našeg istraživanja u suprotnosti s izjavama šefa Hanfe Ante Žigmana, koji je naglašavao da je za zaposlenike Hanfe regulatorna ljestvica podignuta na najveću moguću razinu u Hrvatskoj te da je nemoguće da se u Hanfi otkrije slično stanje kao u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), gdje je 58 zaposlenika trgovalo vrijednosnim papirima banaka koje nadziru

No stanje u Hanfi, čini se, još je i gore jer Hanfa kao regulator ima apsolutno sve alate za provjeru, ne samo vlastitih zaposlenika nego bilo kojeg sudionika na tržištu vrijednosnih papira. 

No, krenimo redom. 

Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, investicijskih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokera i investicijskih savjetnika, vezanih zastupnika, središnjeg klirinškog depozitarnog društva i drugih. 

Rigorozan zakon o Hanfi koji zaposlenici ne poštuju

Početkom godine Hanfa je, prema službenoj dužnosti, a nakon članka na Indexu, pokrenula nadzor oko toga jesu li zaposlenici HNB-a prekršili kakve odredbe i zakon prilikom trgovanja vrijednosnim papirima. U svom prvom izvješću o provjeri zaposlenika HNB-a koji su trgovali dionicama banaka koje nadziru, Hanfa ne samo da je potvrdila pisanje Index Istraga već je pronašla još takvih slučajeva. Točnije, 17 novih pa ih je ukupno 58.

Nadzor Hanfe traje od siječnja ove godine, a do sada je za pet osoba, među kojima su guverner Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek, utvrđeno da nisu prekršili zakon. U nizu medijskih istupa predsjednik Uprave Hanfe Ante Žigman naglašavao je kako takva afera nije moguća u Hanfi. 

Žigman je naglašavao da je u toj instituciji zaposlenicima zabranjeno trgovanje dionicama društava koja nadziru još od 2005. godine te da se zabrana odnosi i na povezana društva. Tada je isticao kako je riječ o rigoroznom zakonu koji podrazumijeva prijavu svih transakcija vrijednosnim papirima. 

Žigman je spominjao "regulatornu higijenu" u HNB-u 

"Ja mogu samo reći za Hanfu da je zabranjeno posjedovanje dionica i udjela Upravi i svim zaposlenicima, a taksativno su navedena društva koja Hanfa nadzire i s njima povezane osobe. Dakle, ne želim reklamirati nikoga, recimo Croatia osiguranje i povezane osobe u smislu tvrtki koje su povezane s njima. U tom kontekstu postoji vrlo jasan okvir u kojem se djelatnici Hanfe i Uprava moraju kretati", govorio je Žigman. 

Tada je kolege u HNB-u, gdje su zaposlenici bez nadzora trgovali vrijednosnim papirima, upozorio na tzv. regulatornu higijenu.  

"To je pitanje regulatorne higijene. Ja samo mogu reći da je to u Hanfi strogo zabranjeno", govorio je Žigman o aferi HNB.

Nakon što smo u siječnju ove godine otkrili da je osoba koju je Hanfa zadužila za provjeru kolega u HNB-u radila gotovo istu stvar, odlučili smo provjeriti "regulatornu higijenu" u Hanfi. Rezultati su nas zapanjili.  

Zakon o evidenciji trgovanja je vrlo jasan, tvrdili su u Hanfi

Za početak valja naglasiti da je, ne samo Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga nego i Zakonom o tržištu kapitala, još od 2006. godine definirano da djelatnici moraju prijaviti svaku trgovinu vrijednosnim papirima za sebe i članove kućanstva te da nikako ne smiju trgovati vrijednosnim papirima koji su predmet nadzora Hanfe. 

"Prema Kodeksu ponašanja Hanfe, kad god steknu ili otuđe financijske instrumente, članovi Upravnog vijeća i zaposlenici obvezni su temeljem važećeg zakona koji regulira tržište kapitala podnijeti obavijest Hanfi.

O stjecanju ili otuđenju financijskih instrumenata Hanfa vodi evidenciju o stjecanju ili otpuštanju financijskih instrumenata od strane članova Upravnog vijeća i zaposlenika te u svakom pojedinom slučaju provjerava postoji li sukob interesa u odnosu na dužnosti i zadaće koje ista osoba obavlja u Hanfi, te poduzima odgovarajuće mjere prema tim osobama, u skladu s propisima i internim pravilima Hanfe", stajalo je u dijelu odgovora Hanfe koji smo dobili u siječnju ove godine. 

Članak 404 Zakona o tržištu kapitala definira zabranu aktivnosti zaposlenicima Hanfe, a u stavku šest stoji da svatko ima pravo, na temelju propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama, zatražiti podatak iz evidencije Agencije o stjecanju ili otpuštanju financijskih instrumenata. 

Poslali su nam prijavljene 953 transakcije

Istražujući Hanfu, pozvali smo se upravo na stavak 6 te zatražili evidenciju Hanfe za razdoblje od siječnja 2006. do ove godine. Iz Hanfe su nam dali anonimizirane podatke od siječnja 2008. godine, s obzirom na to da su u prve dvije godine primjene tog zakona, od 2006. do kraja 2007. godine, zaposlenici morali prijavljivati svoje transakcije "sredstvima javnog priopćavanja" i Hrvatskoj izvještajnoj agenciji (Hina).

Popis koji smo dobili od Hanfe sadržavao je naziv vrijednosnog papira, datum transakcije te podatak radi li se o kupovini ili prodaji vrijednosnog papira. Isto tako, bilo je jasno naznačeno je li riječ o prijavi trgovanja samog zaposlenika ili člana obitelji. Imena zaposlenika nisu nam dali, već su bili označeni brojem šifre, odnosno popis je bio anonimiziran. 

Prva evidentirana transakcija je 15. siječnja 2008., a posljednja 20. siječnja 2022. godine. U tom razdoblju koje nam je Hanfa dostavila evidentirane su ukupno 953 transakcije. Od 953 prijavljene transakcije, zaposlenici su trgovali sa 670 transakcija, a članovi obitelji s 283 transakcije.

Otkrili smo 711 neprijavljenih transakcija

Podatke koje smo dobili od Hanfe usporedili smo s podacima koje posjeduje Index, pomoću kojih smo ranije utvrdili trgovanja u HNB-u. Za isti period od siječnja 2008. godine do siječnja 2022. godine, koji nam je dostavila Hanfa, otkrili smo dodatnih 711 transakcija vrijednosnim papirima koje nisu evidentirali zaposlenici i članovi obitelji Hanfe.  

U dodatnih 711 neprijavljenih transakcija krije se čak 89 zaposlenika Hanfe, koji su se tako izravno ogriješili o Zakon o tržištu kapitala. Od tog broja, 53 zaposlenika i dalje su u radnom odnosu u Hanfi.

Od 53 aktivna zaposlenika Hanfe, u 20 slučajeva radi se o tome da su propustili obavijestiti Hanfu o svom trgovanju vrijednosnim papirima, dok se u 33 slučaja radi o propustu prijave trgovanja člana zajedničkog kućanstva.

Sedmero zaposlenika na visokim funkcijama u Hanfi 

Od 53 aktivna zaposlenika, sedmero zaposlenika je na odgovornim pozicijama u Hanfi. Petero zaposlenika, koji su i dalje u radnom odnosu u Hanfi, trgovalo je vrijednosnim papirima koji se smatraju subjektom nadzora, odnosno nisu smjeli trgovati tim vrijednosnim papirima. O rezultatima istraživanja obavijestili smo i Hanfu. 

"Zbog utvrđenih činjenica koje su na temelju provjera upućivale na moguć sukob interesa prilikom stjecanja financijskih instrumenata, do sada su za dva zaposlenika izrečene disciplinske mjere, dok je za trećeg zaposlenika postupak još u tijeku", kažu nam iz Hanfe. 

Također, naglašavaju da ako steknu ili otuđe financijske instrumente, članovi Upravnog vijeća, zaposlenici i njihovi članovi zajedničkog kućanstva zakonski su obvezni podnijeti obavijest Hanfi te da se samo u Hanfi vodi evidencija takvih prijava. Istu evidenciju zaposlenika, kažu nam, dodatno analizira i Upravno vijeće. Na čelu Upravnog vijeća je Ante Žigman.

Hanfa je promijenila pravilnik, no što s onima koji su kršili zakon?

No kako je moguće da smo pronašli čak 89 zaposlenika u nezakonitim radnjama, odnosno 711 neprijavljenih transakcija, Hanfa posebno ne pojašnjava. 

"Potaknuti konzultacijama ESMA-e i provedenim internim analizama zaključeno je kako bi kontinuirani nadzor svih zaposlenika u budućnosti oduzimao previše resursa zbog drugih redovitih nadzornih aktivnosti te je odlučeno da se za zaposlenike i Upravno vijeće Hanfe, između ostaloga, u potpunosti zabrani stjecanje prenosivih vrijednosnih papira domaćih izdavatelja, izuzev obveznica čiji je izdavatelj Republika Hrvatska", stoji u odgovoru Hanfe. 

Kako su zaključili u svom odgovoru, u novom Pravilniku traži se da novi zaposlenik Hanfe sve zabranjene vrijednosne papire koje od ranije posjeduje, a čiji su izdavatelji poslovni subjekti pod izravnim nadzorom Hanfe, proda u najkraćem mogućem roku. Što će biti sa 711 neprijavljenih transakcija, iz Hanfe za sada ne komentiraju.

Naglasimo još jednom kako je Hanfa nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Istraživačko novinarstvo je najskuplje i potpuno financijski neisplativo novinarstvo. Ako vam je stalo do borbe za transparentnost, podržite Index Istrage donacijom. Sav novac prikupljen kroz Index Istrage bit će utrošen jedino i isključivo na najbolje istraživačke novinare i 100% neovisno, odvažno istraživačko novinarstvo.

Opširnije: https://www.istrage.hr/doniraj

Originalno objavljeno na Index istrage

Ova tema istražena je ekskluzivno za Index Istrage. Svi mediji i pojedinici imaju pravo prenijeti kompletan sadržaj ovog članka bez naknade, uz navođenje izvora "Index Istrage" i linka na www.istrage.hr.