Opći uvjeti za Internet donacije

Hvala Vam što ste donacijom odlučili pomoći udruzi Index istrage u ostvarivanju njenih ciljeva!

Rad udruge Index istrage možete podržati putem sigurne web trgovine ili uplatom na bankovni račun Udruge.

Index Istrage promiču neovisno istraživačko novinarstvo. Želimo objektivno, argumentirano, potpuno neovisno i dubinski baviti se temama kojima se komercijalnim medijma nije isplativo baviti. Naš prioritet je borba protiv svih oblika korupcije i gospodarskih malverzacija te podizanje svijesti o nužnosti transparentne i razumne potrošnje javnog novca.

Sukladno načelima odgovornosti i transparentnosti u radu koje zastupamo, molimo Vas da prije uplate donacije obratite pažnju na sljedeća Pravila o donacijama Udruge Index istrage.

UPLATE

Kao fizička ili pravna osoba, svoju donaciju možete ostvariti putem naše sigurne web trgovine ili izravno na naš bankovni račun:

Udruga INDEX ISTRAGE
Devetačka 6,
10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR5723600001102821153
SWIFT: ZABAHR2X
Naziv banke: Zagrebačka banka d.d.

Molimo vas da pri uplati jasno naznačite da je riječ o donaciji.
Primijetite li bilo kakvu pogrešku u Vašoj donaciji (npr. pogrešno utipkan ili naveden iznos), kontaktirajte nas na e-mail [email protected].

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

Podsjećamo Vas da su, u skladu s važećim zakonskim odredbama, porezne olakšice pri davanju donacija propisane ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, pravna osoba koja daje donaciju, ostvaruje poreznu olakšicu:

Darovanjima (…) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, fizička osoba koja daje donaciju, ostvaruje poreznu olakšicu:

Porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

U svrhu priznavanja poreznih olakšica za darovanja dana u humanitarne svrhe darovatelj je dužan pri godišnjem obračunu poreza na dobit i poreza na dohodak, poreznoj upravi predočiti presliku naloga za prijenos prava i usluga.

KORIŠTENJE SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PUTEM ONLINE DONACIJA

Udruga Index istrage se obvezuje da će sredstva prikupljena putem online donacija biti namjenski utrošena u skladu s ciljevima udruge, odnosno da će ista biti iskorištena isključivo za provedbu i razvoj aktivnosti Udruge i/ili podmirivanje operativnih troškova Udruge Index istrage. Ujedno se udruga Index istrage obvezuje da sredstva prikupljena putem online donacija neće biti iskorištena za podmirivanje bilo kojih osobnih troškova članova Udruge ili članova tijela udruge Index istrage.

IZVJEŠTAVANJE O DONIRANIM SREDSTVIMA

Financijski izvještaji udruge Index istrage javno su dostupni i objavljeni putem Registra neprofitnih organizacije, koji Registar vodi Ministarstvo financija.

NAČIN ZAŠTITE POVJERLJIVIH PODATAKA

Index Istrage će s osobnim podacima donatora postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i GDPR direktivi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI DONATORA

Udruga Index istrage obvezuje se na strogo čuvanje privatnosti svih fizičkih i pravnih osoba koje uplate donaciju. U tom postupku prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o donatorima, neophodne za provođenje transakcije. Svi se podaci o donatorima strogo čuvaju i dostupni su isključivo članovima Udruge kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi članovi Udruge Index istrage i članovi tijela Udruge odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O PROMJENI VALUTE

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskim kunama.
Iznos za koji će biti terećena Vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

CONVERSION STATEMENT

All payments will be effected in Croatian currency.
The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

PITANJA I POMOĆ

Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, molimo obratite se na [email protected]

HVALA!