Index istrage

Vice Mihanović reagirao na članak o tome da je plagirao doktorat

VICE MIHANOVIĆ putem odvjetničkog društva poslao je Zahtjev za ispravkom zbog članka objavljenog 12. ožujka "Ekskluzivno: HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita je plagirao doktorat". Zahtjev za ispravkom sukladno Zakonu o medijima objavljujemo u cijelosti.

Poštovani,  

obraćam Vam se u ime i po nalogu gospodina Vice Mihanovića iz Splita,, a sve temeljem punomoći koju prilažem u privitku ovog zahtjeva. Ovim  putem u duhu odredbi čl. 40. važećeg Zakona o medijima tražim da bez naknade objavite  ispravak informacija kojima su povrijeđena prava i interesi moje stranke.  

Naime, dana 12. ožujka 2021. godine u online izdanju na web stranici www.istrage.hr  objavljen je članak autora Vladimira Matijanića pod naslovom „ Otkriće Index Istraga: HDZ-ov  kandidat za gradonačelnika Splita je plagirao doktorat - Index Istrage“.  

Radi se o članku koji obiluje nizom netočnih i neistinitih informacija čija je objava  objektivno nanijela štetu mojoj stranci, s tim da je članak utemeljen na činjenicama za koje  autor definitivno nije imao razlog povjerovati da su točne te nije poduzeo adekvatne mjere  za provjeru njihove točnosti. Praktički cjelokupan sadržaj članka izvan svake sumnje ukazuje  da njegov autor nije postupao u dobroj vjeri već isključivo u cilju postizanja senzacionalizma.  

U bitnom, u spornom članku tvrdi se da je Vice Mihanović plagirao dio svoje  doktorske disertacije pod nazivom „Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u  funkciji gospodarskog razvoja“, a pritom mu se izrijekom imputira da je postupao s  namjerom „ da prepisane definicije, stavove i zaključke prikaže kao svoje“.  

 Autor članka iznesene tvrdnje pokušava potkrijepiti služeći se satirom, iznošenjem  vlastitog vrijednosnog suda o kvaliteti pojedinih dijelova teksta, kao i načina na koji bi se po  njegovoj procjeni trebao pisati doktorat (paušalno se pritom pozivajući i na rezultate  programa „Plagscan“), a u svom tekstu i na više mjesta naglašava stranačku pripadnost Vice  Mihanovića.  

 Očito je, naime, da je upravo njegova politička opredijeljenost odnosno činjenica da  je kandidat za gradonačelnika grada Splita, predstavljala glavni i jedini razlog za nastanak  ovog teksta, posebno imajući u vidu i tajming objave predmetnog članka. Dakle, u jeku 

predizborne kampanje za gradonačelnika grada Splita, kako je uostalom sugerirano i u  samom naslovu spornog članka.  

Čitajući sporni članak stječe se dojam kako je Vice Mihanović u najmanju ruku  samostalno i jednostrano donio odluku o obrani svog doktorskog rada, a ne da je o tome  odlučivalo stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada pri Ekonomskom fakultetu u  Osijeku. Naime, upravo je to povjerenstvo dana 28. veljače 2018. godine donijelo  jednoglasnu odluku kojom se mog klijenta promoviralo u najviše akademsko znanje doktora  znanosti.  

S tim u svezi, za naglasiti je da je predmetna doktorska disertacija i višekratno  provjeravana, kako samostalno tako i od strane mentora te putem softverskog programa  Turnitin. Konciznom provjerom dakle osigurana je među ostalim i njegova potpuna autentičnost  i ispravno navođenje izvora.  

 U predmetnom doktorskom radu izložen je samostalan, istraživački i interdisciplinarni  pristup obrađenoj temi. Svrha tog doktorskog rada jest dakle kreativan i na istraživanjima  utemeljen doprinos rješavanju složene gospodarske tematike u koji je moj klijent uložio  višegodišnji trud.  

 Ne radi se samo o teorijskoj već i empirijskoj analizi, dok se autor članka taj doktorski rad  potrudio svesti na izvlačenje iz konteksta pojedinih rečenica unutar doktorske disertacije  implicirajući da su plagirane iako predmetna doktorska disertacija sadrži popis kompletne  stručne literature kojom se moj klijent služio prilikom pisanja iste, odnosno prilikom pozivanja  na mišljenja, citate i radove drugih autora.  

 U dijelu članka autor sebi dozvoljava preispitivati čak i valjanost korištenog softverskog  programa implicirajući da je tijekom provjere predmetnog doktorskog rada trebalo koristiti drugi  program.  

 Povrh toga, autor izrijekom navodi da je predmetna doktorska disertacija plagirana  najmanje 18,3% prema rezultatima programa Plagscan, s tim da on drži da se zasigurno radi i  o višem postotku obzirom na navodno korištenje teksta iz stručne literature stranih autora, a  koje taj program da ne prepoznaje.  

Autor članka pritom ne zna/ne želi navesti u članku da je postotak koji softver prikaže  nakon provedene usporedbe samo pomagalo koje indicira koliko je detaljno potrebno  samostalno analizirati rad kako bi se uočio kontekst pronađenih podudaranja. Postotak  pronađenih podudaranja ni na koji način ne znači da je analizirani rad plagijat, bitno je  analizirati njihov kontekst, a što se u članku apsolutno zanemaruje.  

Za zaključiti je stoga da se ovdje zapravo ne radi o bilo kakvim manjkavostima u  doktorskoj disertaciji već samo pokušaju diskreditacije mog klijenta.  

 Zbog svega navedenog, traži se objava ispravka objavljenih netočnih i neistinitih  informacija, sve u skladu s relevantnim odredbama važećeg Zakona o medijima.  

 S poštovanjem,