Index istrage

Uhićeni u aferi Softver dobro se poznaju, Žalac je naš novac i prije davala Šimuncu

MLADEN ŠIMUNAC jedan je od četvero uhićenih u aferi Softver. On je vlasnik tvrtke Micro projekt, koja je s firmom Ampelos iz Podstrane dobila sporni posao vrijedan preko 16 milijuna kuna. 

Njegovo se ime spominjalo u medijima još 2017. godine. Tad je Jutarnji list objavio da je Državna komisija za kontrolu javne nabave na žalbu tvrtke KING ICT poništila odluku ministrice Žalac da posao vrijedan 10 milijuna kuna, bez otvorenog postupka javne nabave, dodijeli tvrtkama Mladena Šimunca.

Riječ je bila o zajednici splitskih ponuditelja – tvrtkama Razvojna platforma i Micro projekt, čiji je direktor i član uprave Šimunac. Suočena s ovim pitanjima na konferenciji za medije, Žalac je potvrdila kako Šimunca poznaje dugi niz godina i da su i ranije surađivali. Nakon što je tada natječaj njenog ministarstva poništen, raspisan je novi. Na njega se ovaj put javila tvrtka Marka Jukića, ali i Šimunčeva tvrtka. 

Šimunac je povezan s upravom 18 tvrtki, od čega ih je 11 ugašeno

Prema pisanju Večernjeg lista, dogovor je bio da Jukić na natječaju podnese ponudu neznatno manju od Šimunčeve, što je i napravio. Posao je dobio, a 16 milijuna kuna mu je isplaćeno 2018. godine. Tako se Jukićevo trgovačko društvo Ampelos okoristilo sa 7.1 milijuna kuna, dok je Šimunčeva tvrtka Micro projekt sebi pribavila nepripadajuću imovinsku korist od 2.5 milijuna kuna.

Šimunac bi uz Žalac mogao biti ključni akter u ovoj priči jer se pretpostavlja da je upravo on uključio Jukića u igru kako bi prekrio poslovne poveznice između Žalac i sebe. A one traju dugi niz godina. Mladen Šimunac u Sudskom registru povezan je s 18 tvrtki kao osnivač ili član uprave od čega ih je ugašeno 11, a aktivne su Micro projekt, Ultima report, Mosaic Incubator, Sagosde, Ultimativa, Vadičep i Teal port. 

Brisane su Agro Parametric, Razvojna platforma, Metalka trade, Micro Bilanca, Bosiljak, Micro Grupa, Micro Upravljanje znanjem, D.D.D., M.G. računovodstvena podrška, Dinamično digitalni razvoj i Destinacija Dalmacija.

Sa Šimunčevom tvrtkom poslovala je i Vukovarsko-srijemska županija, kad je Žalac tamo radila

S danas neaktivnom splitskom tvrtkom Razvojna platforma poslovala je Vukovarsko-srijemska županija u vrijeme kad je Žalac ondje bila pročelnica. Upravo njen ured naručivao je usluge, softvere, licence, seminare i edukacije od tvrtki Mladena Šimunca.

Žalac je, prema njenom životopisu sa stranica vlade, od 2011. do 2015. godine bila pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije, a 2016. godine dolazi na mjesto direktorice Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije.

U izvješću o radu razvojne agencije iz 2015. godine također se spominje PLUR, pa tako piše: "Tijekom 2013. godine implementirana je napredna županijska baza projekata PLUR - Platforma za upravljanje razvojem kao nasljednica e-županije, te je dodijeljeno 47 korisničkih licenci za unos projekata na području županije".

Na web stranici Županije postoji članak iz 2013. godine u kojem se obavještava javnost da je u Vukovaru održana radionica za korisnike Platforme za upravljanje razvojem – PLUR.

PLUR bi trebao biti platforma koja objedinjuje županijske natječaje financirane iz EU fondova

"Riječ je o naprednoj platformi koja zamjenjuje e-Županiju. PLUR je namijenjen javnom i privatnom sektoru za pružanje podrške u pripremi i implementaciji projekata te privlačenju i otklanjanju poteškoća pri investicijama. Međusobna usklađenost rješenja u vidu modula omogućuje korisnicima olakšan put pripreme projekata, usklađivanja sa strateškim i operativnim dokumentima, pronalazak investitora, pripremu i provođenje projekata financiranih od strane EU i ostalih fondova", navodi se na stranici. A pročelnica za EU fondove bila je, jasno, Gabrijela Žalac. 

Procjena je da je županijski ured Gabrijele Žalac dosad potrošio 277.500 kuna na PLUR

2015. godine Vukovarsko-srijemska županija produžila je "Ugovor o nabavi usluge korištenja licenci za PLUR - Platforma za upravljanje razvojem", iz čega saznajemo da ga je platila ukupno 36.000 kuna, odnosno 12 rata po 3 tisuće kuna. Iz registra bagatelne nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu izvukli smo ove podatke. 

 

Na webu Županije objavljeni su ugovori samo od 2013. godine naovamo, a budući da je ugovor kojim se nabavlja PLUR sklopljen 2012. godine, njega ondje nema. Da bismo saznali koliko ga je Županija platila, poslali smo upit, a odgovor ćemo objaviti čim stigne. 

Ako su ga u startu, počevši od 2013. godine, plaćali 3000 kuna mjesečno (s PDV-om 3750 kuna) i produživali ugovor za licencu dok je Ministarstvo nije kupilo za cijelu državu u ožujku 2019. godine, pretpostavka je da je Županija licencu plaćala 74 mjeseca, što na kraju dođe na 277.500 kuna. No precizne brojke znat ćemo kad nam ih Županija dostavi.

Žalac je kao pročelnica naručivala i edukacije od Šimunčeve tvrtke

Druga Šimunčeva tvrtka, Micro projekt, ova koja se i spominje u aferi Softver, plaćena je od strane Vukovarsko-srijemske županije i za razne seminare te edukacije. Tako sa stranica Županije saznajemo da je 2014. godine održana radionica u organizaciji Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Gabrijele Žalac te konzultantske tvrtke Micro projekt.

Radilo se o petodnevnom seminaru za djelatnike Županije na temu "Izrada studije izvodljivosti i Cost – Benefit analize za europske projekte".

CEI, državna gubitaška firma koja se bavi poboljšanjem poslovanja, također je naručio PLUR

Razvojna platforma j.d.o.o. je imala prihode tek od 18.000 do 200.000 kuna godišnje, a skok koji odudara od svih godina dogodio se 2018., kad je zabilježila preko milijun kuna prihoda. Državna riznica bilježi jedino isplate iz proračuna ministarstava, recimo ne evidentira isplate od strane županija, tako da neće biti lako ući u trag tim sredstvima. 

PLUR je naručio i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) i to nekih godinu dana nakon što je osnovan. CEI je registriran za djelatnost "Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu", a zadnje tri godine bilježi milijunske minuse. Osnivač je Republika Hrvatska. 

CEI je PLUR plaćao tri puta više od ostalih državnih ureda i agencija

CEI je, dakle, 2013. godine naručio "Uslugu redovnog i dodatnog održavanja Platforme za upravljanje razvojem (PLUR)" za vrijeme od dvije godine i to je platio 260.000 kuna. To bi bilo 10.833 kune mjesečno, što je skoro tri puta više nego što je plaćala Vukovarsko-srijemska županija. Odnosno dva puta više nego što ga je plaćala razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije, o čemu ćete saznati u nastavku teksta.

Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora također smo poslali upit s pitanjem koliko su platili sam softver. Nisu još dostavili odgovore.

Još jedna županija kojoj je HDZ na vlasti naručivala je licencu za sustav od Šimunca

Razvojna platforma surađivala je i s razvojnom agencijom Splitsko-dalmatinske Županije, javnom ustanovom RERA SD.

RERU smo upitali koliko su platili PLUR i zašto su ga nabavili. 

"Sredstva za PLUR su osigurana u proračunu Javne ustanove. Naknadu za korištenje PLUR-a za područje cijele županije snosila je RERA S.D. koja je proračunski korisnik Županije. Naknada za korištenje Partnerske licence PL-PLUR na mjesečnoj razini je iznosila 4.000 kn uvećano za PDV. U tu cijenu su uračunate sve aktivnosti izvršitelja Razvojna platforma j.d.o.o. i nije bilo dodatnih troškova. U tom iznosu je i softver i podrška od strane njihovih administratora", odgovorili su iz županijske javne ustanove.

Javna ustanova Splitsko-dalmatinske županije plaćala je PLUR 5000 kuna mjesečno, što je kroz tri godine došlo do 225.000 kuna

S Razvojnom platformom Mladena Šimunca sklopili su ugovor o nabavi licence 1. srpnja 2015. godine, a njime je pokrivena bila cijela županija, svi gradovi i općine, ustanove i županijski upravni odjeli. 

"S obzirom na to da se radilo o nabavi licence gotovog rješenja PLUR-a obveze su izvršene isti dan po primitku korisničkih imena i lozinki za pristup te osigurane korisničke podrške. Dodatno, ugovorom je definirano održavanje jednodnevnih radionica (obuka) za sve potencijalne korisnike na području SDŽ te su iste i održane (njih 10 u nekoliko termina). Svi sudionici radionica (jedinice lokalne samouprave, Lokalne akcijske grupe i Upravni odjeli Splitsko-dalmatinske županije) dobili su licence s pristupnim podacima za PLUR te su iste koristili", poručuju iz RERA SD-a.

RERA je sama plaćala PLUR dok ga Žalac nije nabavila preko ministarstva za sve državne urede

Kažu da je implementacija PLUR-a rezultirala s evidencijom više od 1570 projekata na području SDŽ vrijednih preko 61 milijardu kuna i da je korištenjem PLUR-a postignuta bolja integracija razvoja između jedinica lokalne samouprave, komunalnih poduzeća i agencija.

"JU RERA i Razvojna platforma su u ožujku 2019. godine sporazumno raskinuli ugovor o korištenju PLUR-a, uz prethodno uredno ispunjavanje ugovornih obveza s obje strane. Razlog prekida ugovora jest ugovoren informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) na nacionalnoj razini, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Naime, JU RERA, kao i sva ostala javna tijela, dobili su besplatno korištenje navedenog sustava koji ima sve funkcije kao i PLUR te više nije bilo potrebe za istim", odgovara ravnatelj RERE Jozo Sarač.

Uslugu Razvojne platforme koristili su od 1. srpnja 2015. do 31. ožujka 2019. godine. Prema izjavi ravnatelja, plaćali su tu uslugu 4000 kuna mjesečno + PDV, što kad se uračuna porez bude 5000 kuna, pomnoženo s 45 mjeseci koliko su s njima surađivali, na koncu dođe do 225.000 kuna.

Originalno objavljeno na Index istrage